Přípravné práce pro stavby

Nákladní autodoprava NAD Končice s.r.o.

Provádíme zemní a výkopové práce, úpravy terénů, demoliční práce, výstavby komunikací, výkopy inženýrských sítí, rekultivace skládek a jejich zavezení zeminou,  výstavba, údržba a čištění rybníků a vodních toků. Zemní práce provádíme kolovými rypadly, pásovými rypadly, čelními nakladači, dozery, vibračními válci, zametacími stroji. Dále firma vlastní třídičky stavebních sutí, stroje pro nakládku cukrové řepy, stroje pro její čištění a kropící vozidla.NAD Končice s.r.o.
Žiželice 372, Žiželice n./C. 281 29, Česká Republika
www.nadkoncice.cz, e-mail: autodoprava@nadkoncice.cz, telefon: